Ansøgning om genoptræning

Grundoplysninger
Din situation
I forbindelse med min ansøgning giver jeg samtidig tilladelse til, at personalet på Træningscentret indhenter oplysninger af betydning for sagen hos praktiserende læge og/eller andre for sagen relevante instanser.
Ishøj Kommune, Ældre & Rehabilitering, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj