Ansøg bolig

Da Ishøj Kommune har rigtig mange ansøgere og meget få ledige boliger, opfordrer kommunen til, at man også søger bolig andre steder, da kommunen ikke kan garantere, at man får tilbudt en bolig.

Læs om du har mulighed for at få en almen bolig i Ishøj Kommune

Har du allerede en ansøgt eller har en godkendt boligansøgning, og ønsker du eventuelt at foretage ændringer til din ansøgning, skal du kontakte borgerservice på tlf. 43577575. Dette gælder også, hvis du ønsker, at din ansøgning sættes i bero.

Ansøgeren

CPR nummer, Navn og Adresse udfyldes automatisk, når du er logget på med NEM-ID

Øvrige oplysninger
Børn i husstanden
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Vedhæft SU-oversigt. Du finder den på www.su.dk under MinSU.
Mere information
 • Filer skal være mindre end 5 MB.
 • Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf html pdf doc docx odt ods zip
Mere information
 • Filer skal være mindre end 7 MB.
 • Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Mere information
 • Filer skal være mindre end 7 MB.
 • Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Ægtefælle/samlever/kæreste der flytter med
Vedhæft SU-oversigt. Du finder den på www.su.dk under MinSU
Mere information
 • Filer skal være mindre end 5 MB.
 • Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf html pdf doc docx odt ods zip
Ønsker om fremtidig bolig
Vælg gerne flere
Vælg ønskede etager
Der er i boligselskaberne et forbud mod de såkaldte muskelhunde racer og blandinger af disse, nærmere regler kan indhentes hos de enkelte boligselskaber.
Balders Have (AlmenBolig+ boliger)
Når du søger i Balders Have (AlmenBolig+ boliger) skal der udfyldes yderligere information
Udlejningskriterier for afd. 5127 AlmenBolig+ Balders have
Børnefamilier i fast arbejde
* I AlmenBolig+ boliger er der ”høj grad af egenindsats” for alle beboere. Som beboer skal du bl.a. selv stå for den almindelige vedligeholdelse - både i og uden for boligen. Det gælder f.eks. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Der er private haver og begrænsede, fælles friarealer. Hvis du ikke gør dette, vil du skulle betale for, at andre udfører opgaverne, og din husleje vil stige
Boligsøgende i fast arbejde uden hjemmeboende børn
* I AlmenBolig+ boliger er der ”høj grad af egenindsats” for alle beboere. Som beboer skal du bl.a. selv stå for den almindelige vedligeholdelse - både i og uden for boligen. Det gælder f.eks. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Der er private haver og begrænsede, fælles friarealer. Hvis du ikke gør dette, vil du skulle betale for, at andre udfører opgaverne, og din husleje vil stige
Boligsøgende i fast arbejde med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer over 55 år
* I AlmenBolig+ boliger er der ”høj grad af egenindsats” for alle beboere. Som beboer skal du bl.a. selv stå for den almindelige vedligeholdelse - både i og uden for boligen. Det gælder f.eks. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Der er private haver og begrænsede, fælles friarealer. Hvis du ikke gør dette, vil du skulle betale for, at andre udfører opgaverne, og din husleje vil stige
Tro og love erklæring
Du skal afgive tro og love erklæring for at vi kan behandle din ansøgning.

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), skal det oplyses:

 • Du/I giver hermed samtykke til at Ishøj Kommune må indhentning oplysninger om dig og evt. medansøger
 • at cpr-nummeret bruges til sagsregistrering
 • at relevante oplysninger i nødvendigt omfang indsamles fra andre offentlige myndigheder (f.eks. bopæl, indkomst og Skat)
 • at du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen registrerer om dig
 • at du kan kræve forkerte oplysninger rettet
 • at oplysningerne vil blive behandlet fortroligt

Jeg/vi har læst og forstået:

 • Anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune
 • Adresseændring skal meddeles Boliganvisningen, i modsat fald slettes du på opnoteringslisten
 • Sendes krævet dokumentation ikke indenfor 4 uger fra anmodningen, bliver din boligansøgning slettet